"Bananen" och "Ravinen" öppnas fredagen den 22 januari.

Rikliga mängder av konstsnö har tillverkats och pistmaskinen är klar med preppareringen. Nu kan vi öppna de återstående två nedfarterna - Bananen och Ravinen.

Inför säsongen har den åkbara ytan breddats och jämnats till så att nya åkbara områden har skapats. Detta innebär större bredd på "Bananen" och en ny pist "Ravinen" som går mellan huvudbacken och Bananen.

Aldrig förr har den åkbara ytan varit större i Vångabacken och aldrig har den varit täckt av så mycket konstsnö! Välkomna att prova själva.

Skrivit av Bert-Ola Nilsson 22 Jan - 2016 kl. 07:22